اهداف ما از راه اندازی این وب سایت چیست ؟

اهداف ما از راه اندازی این وب سایت چیست ؟

معرفی خود و مطب، ارائه ی خدمات و تخصص ها به بازدیدکنندگان سایت، پیدا کردن متقاضیان و بیماران، ارتباط با بیماران از طریق پرسش و پاسخ ها و نظردهی، نمایش اطلاعات تماس به کاربران و بیماران، نمایش فضا و مکان مطب به صورت مجازی و ... از جمله اهدافی است که  ما را بر آن داشت تا این وب سایت را راه اندازی کنیم.

اهداف کلی:
1-
راضی نگه داشتن مراجعین و بیماران.
2-نمایش آنلاین اطلاعات مطب.

3- ارتباط با مراجعین و بیماران.
4- پرسش و پاسخ با بیماران.
5- قبول انتقاد و پیشنهاد.
6- در دسترس بودن ما همه جا و همه وقت.